Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Prodávající: Nav.CZ, s.r.o.Havlíčkovo nám. 22/10, 252 19, Rudná, zastoupený jednatelem Zdeňkem Jírovcem

Kupující: fyzická osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího prostřednictvím eshopu zřízeného prodávajícím

Místo nákupu: webové rozhraní (eshop) na adrese www.bio-kramek.cz

 • prezentace zboží vystaveného na webové adrese www.bio-kramek.cz, je informativního charakteru, použité obrázky nemusí přesně odpovídat konkrétnímu zboží, obaly, ve kterých je zabaleno zboží nemusí odpovídat obalům, ve kterých bude zboží předáno kupujícímu
 • dostupnost zboží, zboží je dostupné jen do výše skladových zásob, případně od opětovného naskladnění
 • cena zboží, ceny uvedené u zboží jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, případné poštovné je účtováno zvlášť kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
 • koupě zboží, a tím i smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím
 • odstoupení od smlouvy, kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on sám nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, odstoupení od smlouvy není možné v případě, je-li zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a zboží, které podléhá rychlé zkáze (potraviny), pokud se kupující rozhodne využít práva na odstoupení od smlouvy, je povinen vhodnou formou o tomto rozhodnutí prodávajícího informovat a nejpozději do 14 dnů zboží vrátit, prodávající v tomto případě kupujícímu vrátí zaplacené peněžní prostředky stejnou formou, jakou mu byly poukázány, je-li to technicky možné, případně zasláním na účet kupujícího, a to až po obdržení vráceného zboží, kupující nese náklady spojené s navrácením zboží jiným způsobem, než nejlevnější doručovací službou, kterou prodávající nabízí Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 • REKLAMACE ZBOŽÍ Právo na uplatnění reklamaceZboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku), je možno reklamovat
 • Místo a podmínky pro uplatnění reklamace, reklamaci zboží lze uplatnit kontaktováním prodejce a sdělením záměru o uplatnění reklamace a zasláním reklamovaného zboží na adresu prodejce (nedohodne -li se prodávající s kupujícím na jiném způsobu), nákup zboží prokazuje kupující například prodejním dokladem nebo záručním listem. Vadu, která je předmětem reklamace, musí kupující jednoznačně definovat nebo popsat.

odpovědnost prodávajícího, prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá, že:

 • zboží má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím
 • zboží je prosto vad a odpovídá příslušným normám

lhůty pro uplatnění reklamace:

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v těchto lhůtách od převzetí zboží kupujícím:

 • nepotravinářské zboží - 24 měsíců
 • potravinářské zboží - 8 dnů (kontaktujte nás v případě vadného zboží s platnou minimální trvanlivostí delší než 6 měsíců od data reklamace , bude-li to akceptovatelné, rádi budeme o adekvátní náhradě jednat i nad tuto zákonem stanovenou lhůtu
 • rychle kazící se potravinářské zboží – ihned, nejdéle den následující po převzetíkrmiva – 3 týdny

vyřízení reklamace, reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje zadané kupujícím nebo návštěvníkem eshopu jsou považovány prodávajícím za důvěrné a budou použity jen za účelem nákupu, zaslání zboží, platby za zboží, nebo v rozsahu stanoveném vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. V jiných případech zadaná osobní data nebudou nikdy podstoupena třetí osobě.

Žádáme Vás, pokud u nás chcete nakupovat, aby jste se seznámili s Dodacími a Platebními podmínkami, která jsou součástí obchodních podmínek a kde naleznete více užitečných informací.

NGM2Njk